norske jenter har sex samleie stillinger

På en skala fra en til fem der fem er best , vil 64 prosent si at de er på tre eller fire. Selv om de fleste er fornøyde, vil de likevel ha mer. Nesten 25 prosent vil ha sex mye oftere enn hva de har nå. Kun fire prosent vil ha sex sjeldnere.

Det er en vanlig antakelse at mannen vil ha sex oftere enn kvinnen. Omkring 33 prosent av kvinnene i denne undersøkelsen kjenner seg igjen i den påstanden. Nesten 25 prosent oppgir imidlertid at det er omvendt; at det er hun som vil ha sex oftere enn ham. Flere av kvinnene forteller at de blir såret og skuffet når mannen deres ikke vil ha sex med dem. Noen blir også irriterte. Driver alle andre enn deg med avanserte Kama Sutra-teknikker? Det viser seg at de vanligste stillingene også er de mest populære.

Disse tallene ser riktig så positive ut, men det betyr ikke at det er lett. Bruker vi en skala fra en til fem der en er svært vanskelig og fem er veldig lett for hvor enkelt det er å få orgasme, er det kun 19 prosent som rangerer det til fem. Hvor enkelt er det å nå klimaks på egen hånd? Resultatet er mer nytelse og kvinnen oppnår lettere orgasme.

Hun kan med andre ord ha fullt fokus på egen stimulering og i tillegg har hun frie hender til å stimulere hva og hvordan hun vil, sier sexologisk rådgiver Stine Kühle-Hansen. Psykolog Lillian Rydning ved Avansertseksualitet. Dette er et punkt dypt i skjeden. Det er likevel avhengig av forholdet mellom skjedelengde og penislengde, ifølge Rydning. I tillegg kan hun i denne stillingen gni klitoris mot hans underliv, som skal være svært «effektivt» hvis man er skikkelig tent. Siden «kvinnen på topp» er en gruppe sexstillinger er det enkelt å skifte posisjon underveis.

Hun kan prøve å lene seg for- eller bakover, ligge på ham med sin fulle lengde, gni seg mot kroppen hans eller knele på ham, sitte forlengs, baklengs eller sidelengs og samle eller spre bena. Stillingen endres også med hva mannen gjør med bena, om han løfter bekkenet og eller styrer rumpa hennes. Mange menn synes det er deilig når kvinnen tar styringen i sengen til en avveksling.

I den klassiske posisjonen der hun sitter med knærne på hver side av ham, gjerne foroverlent, kan hun posisjonere seg slik at hun kan klemme bena sammen og samtidig rotere hoftene sirkelbevegelser. Dette skal gi økt nytelse for begge. Ved å stramme eller slappe av i underlivet sitt i det hele tatt bl. Mye friksjon øker sannsynligheten for raskere orgasme.

Når hun sitter øverst kan hun med fordel erte ham opp ved å spille på at det er hun som bestemmer når hun setter seg på ham, hvor langt ned hun setter seg og hvor fort hun gjør det. I noen stillinger kan hun til og med holde rundt skaftet og leke med å ta han inn og ut.

Dersom hun lener seg forover kan hun gni klitoris mot hans kropp, og han kan også hjelpe til ved å legge ekstra press på med fingrene når hun nærmer seg. Stillingen er kjent for å kunne gi mange kvinner orgasme under samleiet.

Dersom hun lener seg bakover legger hun press på den mest følsomme delen av skjeden sin, og på mannens penishode glans , noe som kan trigge orgasmen hans. Det er også verdt å merke seg at dersom han ligger med samlede ben kan hun også posisjonere seg slik at hun låser underlivet hans slik at han ikke får brukt bekkenmusklene sine, noe som derimot er med på å forsinke orgasmen hans.

Det finnes mange posisjoner der hun sitter på fanget hans som om han var en stol, men det er enklere om han sitter på en stol og kan hjelpe henne ved å holde henne rundt hoftene. Norske ungdommer har endret seksualatferd det siste tiåret, og ny kommunikasjonsteknologi er introdusert i den samme perioden. Dette har konsekvenser for etableringen av nettverk og kan lette kontaktetablering, flørt og koordinering.

Funnene kan tyde på at særlig bruken av mobiltelefon også kan spille en mer direkte rolle i ungdoms seksuelle sosialisering. I løpet av det siste tiåret har norske ungdommer endret seksualatferd. Debutalder ved samleie har falt, særlig hos jentene 1 , og formene for seksuell praksis er blitt mer variert 1. Det er ikke opplagt hva som er årsakene, men en rimelig antakelse er at endringene har røtter i kvinnefrigjøring, nye samlivsmønstre og endret prevensjonsteknologi i etterkrigstiden.

De som nå har barn i tenårene, tilhørte den første kohorten med en ungdomstid etter at p-pillen kom i vanlig bruk 2. Kanskje overføres deres normer til barna deres. Men også det siste tiårets fokusering på seksualitet i det offentlige rom, gjennom TV, film og aviser kan tenkes å ha spilt en rolle 3. En siste — noe spekulativ — forklaring antyder at endringene i bruk av interaktiv kommunikasjonsteknologi kan ha hatt betydning 1.

Bruken av mobiltelefon og Internett utgjør en av de mest dramatiske endringene i vårt hverdagsliv. I løpet av den siste femårsperioden har mobiltettheten økt fra 38 til 83 per innbyggere. Det har vært en særlig kraftig vekst i antall sendte SMS-meldinger 4. Tjenestene blir stadig mer komplekse, med utveksling av både tekst, lyd og bilder.

Ulike aldersgrupper bruker mobiltelefonene på forskjellig måte: For eldre mennesker står trygghet og sikkerhet sentralt, for middelaldrende og barnefamilier er koordinering og logistikk viktig, mens både logistikk, relasjoner og følelser står i sentrum for ungdom 7. En finsk studie viste for eksempel hvordan ungdom brukte mobilen til uformell kommunikasjon rundt betroelser, sladder, lufting av skuffelse og irritasjon, samt til flørt 8. Ungdom er dessuten den gruppen som skriver flest nattlige tekstmeldinger 6 , og foreldrene vet lite om hva de foretar seg ved hjelp av disse tjenestene 9.

Flere studier kan tyde på at slik teknologi har bidratt til å endre ungdoms kontaktetablering, flørt og erotiske samhandling 7 , 8 , I foreliggende studie undersøkte vi disse sammenhengene. Vi så på alder ved samleiedebut og undersøkte om bruk av slik teknologi kunne tenkes å spille inn.

For å kunne vurdere dette måtte vi ta i betraktning hele det spekteret av andre variabler vi vet har betydning for når ungdom debuterer seksuelt Hvor store andeler av tenåringene i ulike aldersklasser har tilgang på Internett, e-post, chat, mobiltelefon? Er det noen sammenheng mellom bruk av slike medier og sannsynlighet for å ha debutert seksuelt? Holder eventuelle sammenhenger seg ved kontroll for andre kjennetegn ved ungdommenes oppvekstmiljø, som sosiodemografiske forhold, omsorgsnivå og tilsyn i familien, nettverk, vennemiljø, deltakelse i festkulturer og selvbilde?

Studien er inngående beskrevet i en annen publikasjon Studien var basert på frivillighet og aktivt foreldresamtykke. Datasettet bør være godt egnet for å belyse temaer som dem vi her tar opp. Et spørreskjema ble administrert til elevene i skoletiden. De besvarte spørsmål knyttet til bruken av elektroniske medier, men også om sosiodemografiske forhold, familie, venner og personlige kjennetegn.

I et annet arbeid er hele spørreskjemaet publisert 12 , men vi stilte bl. Hvor mange forskjellige personer hadde du kontakt med gjennom mobiltelefon i går? Som ett i en serie spørsmål om seksualatferd spurte vi om respondenten hadde hatt samleie. Vi stilte videre en rekke spørsmål om familiesituasjon og foreldre, bl. Har du noen gang sett foreldrene dine beruset? En kortversjon av «Parental bonding Instrument» PBI ble brukt for å måle opplevd omsorg og overbeskyttelse Tilsyn ble målt gjennom en annen serie utsagn Vi spurte om tidspunkt for pubertetsmodning i forhold til andre jevnaldrende.

Alle skalaene er tidligere utprøvd på norske utvalg 11 , 17 , 18 , og de hadde også her gode psykometriske egenskaper. Vi spurte om noen av respondentenes to beste venner var mer enn to år eldre enn dem selv. Vi spurte om hvor ofte de hadde: Disse variablene ble slått sammen til indeksen «uorganisert fritidsmønster». Disse to variablene ble slått sammen til indeksen «festkultur». I de statistiske analysene brukte vi tester for khikvadrat, t-tester, samt bivariat og multippel logistisk regresjonsanalyse.

Gutter hadde oftere slikt utstyr enn jentene på eget rom, mens litt flere jenter enn gutter hadde mobiltelefon. Det var moderate forskjeller etter alder i tilgangen til de ulike mediene. Bruk av e-post og mobiltelefon økte jevnt med alder, mens bruken av chat nådde et høydepunkt tidlig i tenårene, og falt deretter. Tabell 1   Tilgjengelighet av datautstyr og interaktive medier for kommunikasjon, i hjemmet og på eget rom, etter kjønn og alder.

Det var små sammenhenger mellom samleiedebut og bruk av e-post og chat, men sterke sammenhenger for mobilbruk tab 2. Det var nær lineær sammenheng mellom sannsynligheten for å ha hatt sitt første samleie og skåre på denne indeksen fig 1. Tabell 2a   Forholdet mellom samleiedebut og bruk av e-post, chat og mobiltelefon.

Tabell 2b   Forholdet mellom samleiedebut og bruk av e-post, chat og mobiltelefon. I en serie analyser undersøkte vi så sammenhengen mellom samleiedebut og denne indeksen og om den holdt seg ved kontroll for kontekstuelle og familiære kjennetegn, samt variabler knyttet til vennemiljø, fritid og individuelle forhold.

Vi ser at sammenhengen til bruk av mobiltelefon forble sterk. Sosiodemografiske kjennetegn hadde ikke statistisk effekt, mens flere mål på omsorg og tilsyn spilte inn. Vi ser at vennenettverk og fritidsmønster hadde sterk effekt, mens opplevd ensomhet, sosial støtte og sosial kompetanse ikke hadde betydning kontrollert for øvrige variabler. I alle analysene kontrollerte vi for alder.

I en separat analyse testet vi om effektene av mobilaktivitet var signifikant forskjellig for de to kjønnene, men det var den ikke. Tabell 3   Forholdet mellom samleiedebut og kjennetegn knyttet til sosiodemografi, familie, jevnaldrende og individuelle forhold.

Norske jenter har sex samleie stillinger -

Det som er litt skummelt med sandwich er at man jo gjerne vil kjenne den personen som skal være bak. I den klassiske posisjonen der hun sitter med knærne på hver side av ham, gjerne foroverlent, kan hun posisjonere seg slik at hun kan klemme bena sammen og samtidig rotere hoftene sirkelbevegelser. Krenking av privatlivets fred. Henvendelser om denne tjenesten:

: Norske jenter har sex samleie stillinger

EROTISK NOVELLE HOMO TRIANA IGLESIAS PORN VIDEO Det var ikke slike sammenhenger for e-post og chat. Nyere forskning peker på at det er uklare grenser mellom den kroppen som samhandler «i det virkelige liv» og den som simuleres i samhandling på nettchat og gjennom mobiltelefon. Er ikke alltid like lett å vite hva som er best når man skal utføre oralsex f. Fikk du svar på det du lurte på? Vi ser at sammenhengen til bruk av mobiltelefon forble sterk. Disse to variablene ble slått sammen til indeksen «festkultur». J Pers Assess ;
Norske jenter har sex samleie stillinger 807
Norske jenter har sex samleie stillinger Brasiliansk voksing asker skinny milf
Norske jenter har sex samleie stillinger Heldigvis kan bekkenbunnstrening avhjelpe også dette, sier Isachsen, som har konstruert bekkenbunnstreneren VagiFlex. Kjapp håndjager gir trøbbel med tidlig sædavgang. Stillingen skal være å foretrekke for 75 prosent heteroseksuelle par etter å ha prøvd den, viser studier forskerne har gjort. Er enig i at skje-stillingen er utrolig bra Erotic storys sexkontaktnorge aktivt brukes tjenestene? Men det er likevel verdt å merke seg at ved 27 års alder, rapporterer 7,6 prosent av heterofile kvinner at de de har hatt oralsex med en annen kvinne.
I tillegg kan hun i denne stillingen gni klitoris mot hans underliv, som skal være svært «effektivt» hvis man er skikkelig tent. At Træen og kollegene også har sett på andre seksuelle orienteringer enn de heterofile swingers klubb oslo thaimassasje trondheim i verdenssammenheng ganske unik. En modifisert variant av kvinnen øverst, er «the lateralcoital position»som anbefales av de kjente seksualforskerne Masters and Johnson i rapporten Human Sexual Response. Telenor Research and development, Kontakt antall personer på mobil i går.

Så gjerne vi gutta enn vil det, så er vi jo ikke tankelesere D Det er vel det budskapet jeg synes er viktigst å formidle til andre jenter når det kommer til sex.

Finn ut hvordan du selv liker det og videreformidle det til den du er sammen med. Dette gjelder forøvrig gutta også. Er ikke alltid like lett å vite hva som er best når man skal utføre oralsex f. Alle liker jo ulike ting. Om ikke jenta sier noe går det jo an å spørre da D Da hadde jeg i alle fall fått en superdigg opplevelse!!

Nå er vel ikke akkurat dette det riktige tidspunktet å tenke romantikk. Jeg hadde iallefall funnet det en smule ubekvemt og sett dama mi dypt inn i øynene samtidig som en annen mann hadde stått og pult henne i rævva Det går vel mer på at man deler en sexuell opplevelse med partneren sin. Og min siste partner digger i alle fall å se at han gir meg nytelse.

I denne settingen vil han jo se det og i tillegg kunne være med å nyte en opplevelse som tenner meg veldig. Men jeg skal innrømme at jeg kunne fort blitt sjalu om det var andre veien Det kan jo fort bli slikt følelser i slike situasjoner.

Da kan det kanskje være like greit å være fornøyd med en "tokant". Trenger ikke være kjedelig fordet om man ikke er tre Om man skal dele følelser og fokus på flere blir det fort rot og langt ifra så intenst og deilig: Henvendelser om denne tjenesten: En av mennene ordla seg slik:. Sexen er dermed garantert god. Å bevare denne tilknytningen gjennom kvantitet er derfor viktig.

Noen menn sier at de bare fantaserer om konen sin, mens andre kommer med disse innrømmelsene:. Det gjør det lettere for meg å fullføre. Men hvis jeg er alene, tenker jeg noen ganger på tidligere kjærester. Det kan være minner med kjæresten, tidligere kjærester, en sexy filmscene eller et mentalt bilde av den søte jenta i kassen på butikken.

Noen ganger mens vi har sex, så popper disse bildene opp i hodet. Dette er blogginnlegg fra blogg. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg. Ifølge kvinnene i denne undersøkelsen er tallene som følger: Minst en gang til dagen: De fleste vil ha mer Sexy-undertøy-3x4.

Enalenepappa En dag kan det hende det er deg Lillja Er du en hestkuk, så er du en hestkuk! Det var nær lineær sammenheng mellom sannsynligheten for å ha hatt sitt første samleie og skåre på denne indeksen fig 1. Tabell 2a   Forholdet mellom samleiedebut og bruk av e-post, chat og mobiltelefon. Tabell 2b   Forholdet mellom samleiedebut og bruk av e-post, chat og mobiltelefon. I en serie analyser undersøkte vi så sammenhengen mellom samleiedebut og denne indeksen og om den holdt seg ved kontroll for kontekstuelle og familiære kjennetegn, samt variabler knyttet til vennemiljø, fritid og individuelle forhold.

Vi ser at sammenhengen til bruk av mobiltelefon forble sterk. Sosiodemografiske kjennetegn hadde ikke statistisk effekt, mens flere mål på omsorg og tilsyn spilte inn.

Vi ser at vennenettverk og fritidsmønster hadde sterk effekt, mens opplevd ensomhet, sosial støtte og sosial kompetanse ikke hadde betydning kontrollert for øvrige variabler. I alle analysene kontrollerte vi for alder.

I en separat analyse testet vi om effektene av mobilaktivitet var signifikant forskjellig for de to kjønnene, men det var den ikke. Tabell 3   Forholdet mellom samleiedebut og kjennetegn knyttet til sosiodemografi, familie, jevnaldrende og individuelle forhold. Kontroll for alder og separate analyser etter kjønn.

Studien viste overraskende sterk sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og sannsynligheten for å ha debutert seksuelt. Mindre enn én av ti blant dem som ikke var brukere av mobiltelefon hadde hatt samleie, mens dette gjaldt rundt to av tre blant dem som var storbrukere.

Sammenhengen forble signifikant ved kontroll for en rekke variabler som har betydning for når ungdom har sitt første samleie, som sosiodemografiske forhold, trekk ved foreldre og venner, bruk av fritiden og en serie kjennetegn ved dem selv Det var ikke slike sammenhenger for e-post og chat. Likevel må vi understreke at vi ikke har longitudinelle data til disposisjon. Vi vet derfor ikke noe sikkert om tidsrekkefølge eller kausalitet.

En mulig fortolkning er at årsaken til funnene utelukkende er knyttet til felles seleksjonsfaktorer for de to fenomenene. Dette vil i så fall innebære at de ungdommene som utvikler intensiv kommunikasjon på mobiltelefon, er de samme som — uavhengig av dette — også har høy sannsynlighet for å debutere seksuelt.

Den sterke sammenhengen, også etter kontroll for en rekke andre sentrale variabler, taler imidlertid imot at dette skulle være den eneste forklaringen.

Videre peker også annen forskning i retning av at bruk av mobiltelefon synes å spille en viktig rolle ved kontaktetablering, flørt og intim samhandling, særlig i ung alder. Bruk av interaktiv kommunikasjonsteknologi og særlig mobiltelefon brer seg med høy hastighet blant ungdommer, former deres kommunikasjon og preger deres dagligliv 7 , 8.

Tidligere appellerte slik teknologi spesielt til litt eldre gutter, men forskjellene i bruk etter alder og kjønn er i ferd med å viskes ut Det er også verdt å merke seg at ungdommene opplever det som skjer i for eksempel chattegrupper som like virkelig som det som skjer offline. Derfor ser vi at gårsdagens termer som «virtual» og «real life» nå i liten grad brukes i faglitteraturen 7.

Dagens ungdom utvikler avanserte ferdigheter i bruken av disse mediene, de etablerer og holder kontakt, dyrker vennskap og flørter gjennom nettchat, SMS og samtaler på mobiltelefon 7 , 8 , En god del møter også andre «i det virkelige liv» etter å ha blitt kjent via chat 9. Studien viste at jentene kommuniserte litt oftere enn gutter gjennom mobiltelefon. Sammenhengen med seksualatferd fant vi derimot for begge kjønn.

Det er også verdt å merke seg at sammenhengen var sterkest midt i og mot slutten av tenårene, slik at dette ikke primært kan knyttes til dem som debuterer tidligst — og som vi vet at kan være sårbare ungdommer Dersom funnene reflekterer at mobiltelefonen faktisk har en egen og separat betydning, hvilke mekanismer kan da virke? En grunn kan være at ungdommer rutinemessig ber om numre til mobiltelefonen til dem de litt tilfeldig møter, noe som kan være effektivt for å etablere og opprettholde en stor kontaktflate.

Terskelen for kontakt blir lav, kombinert med at det kan bli raskere bevegelse, for eksempel til og fra fester, og også være lett å ta opp igjen kontakten med personer man tilfeldig treffer, for flørt og sjekking 7 , 8.

Ubehaget ved avvisning må antas å være mindre på denne måten enn gjennom kontakt ansikt til ansikt, noe som kan gi økt dristighet i henvendelsene. I tillegg vil de nye telefonene — som både kan transportere tekst, lyd og bilder — muliggjøre utforskende og intensiv samhandling, samt simulering av erotisk kontakt. Mange ungdommer har høy kompetanse i et eget SMS-språk, mye av kontakten foregår om natten, uten kontroll fra foreldrene, og en god del av den synes å være sentrert rundt erotikk og sex 8 , Nyere forskning peker på at det er uklare grenser mellom den kroppen som samhandler «i det virkelige liv» og den som simuleres i samhandling på nettchat og gjennom mobiltelefon.

Antakelig vil samspillet mellom det som skjer online og offline være det sentrale. Intimiteten som oppstår vil oppleves som reell, den vil faktisk ofte utvikle seg hurtigere enn i samhandling ansikt til ansikt 20 , og antakelig vil det være lettere å bryte grenser i virkeligheten dersom de er lekt med eller overskredet virtuelt 10 , Særlig det interaktive aspektet og de raske responsene på egne utspill synes å gi slik kommunikasjon emosjonell intensitet og dybde Dette kan også være grunnen til at det var svak sammenheng mellom samleiedebut og bruk av e-post, som er mer omstendelig teknisk, men også mindre interaktiv, intensiv og rik i uttrykket.

Heller ikke chat synes å spille samme rolle som mobiltelefon. Også chat vil normalt foregå gjennom PC, og vil derfor være mer tid- og stedbundet, samt mer synlig og også mer omstendelig.

En annen grunn kan være at chat særlig brukes av yngre ungdommer og kanskje oppleves som en mer barnslig aktivitet. Det skal ikke underslås at flere faktorer enn dem vi har kunnet kontrollere, kan tenkes å virke inn på sammenhengene. På den annen side har vi allerede tatt i betraktning svært mange av de faktorene som allerede er etablert som prediktorer for samleiedebut. Omsorgssvikt og dårlig tilsyn kan spille inn 11 , sårbare ungdommer er oftere utsatt for seksuelt press 21 , og det er grunn til å anta at dette også vil kunne gjelde påvirkning gjennom interaktive medier 6.

Flere studier har vist sammenheng mellom lav debutalder og lav sosial klasse, selv om de er mindre uttalt i Norge Det er derfor verdt å merke seg at funnene holdt seg, ved kontroll for en rekke variabler knyttet til sosiodemografi, familie, omsorg og tilsyn.

Man kan også tenke seg at intensiv bruk av mobiltelefon veves inn i hyppig samhandling, store nettverk, mye sosial aktivitet, festing og uteliv.

Dessuten kan det tenkes at særlig de mest selvbevisste ungdommene opprettholder en stor kontaktflate gjennom mobiltelefon. I så fall vil intensiv bruk mer være en markør for interaksjon, selvbilde og deltakelse i festkulturer enn en aktivitet med stor betydning i seg selv. Sammenhengene vi fant, ble rett nok redusert ved kontroll for slike variabler, men forble likevel sterke. Selv om det antakelig er andre umålte variabler som virker inn, synes funnene statistisk sett å være svært robuste.

Konklusjonen må bli at denne teknologien, og særlig bruken av mobiltelefon, kan tenkes å ha innvirkning på så vel ungdoms seksuelle sosialisering og samhandling som på en rekke andre forhold. Feltet bør åpenbart studeres inngående. We investigated the associations between new interactive technology for communication, such as web chat or mobile phones, and sexual behaviour among Norwegian adolescents. Most adolescents have access to communication technology, but how much they use it varies.

In particular with regard to mobile phones, a strong association to sexual behaviour was found.

norske jenter har sex samleie stillinger


Warning: printf() [function.printf]: Too few arguments in C:\PB\Plugins\TemplateConvertorHost\htdocs\wordpress\wp-content\themes\creativ-business\comments.php on line 46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *